Zapisz się do newslettera już dziś!

Regulamin sklepu

 1. Postanowienia ogólne:
  a) Sklep internetowy (dalej: „Sklep”) sprzedaje oprawy okularowe, soczewki okularowe korekcyjne,
  okulary, akcesoria okularowe (dalej: „Produkty”) klientom (dalej: „Klienci”) za pośrednictwem strony
  internetowej Sklepu.
  b) Regulamin określa zasady korzystania z usług Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów.
  c) Składając zamówienie w Sklepie, Klient akceptuje regulaminu.
  d) Zamówienia są realizowane na podstawie dostępności towaru w magazynie.
  e) Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na podany adres e-mail.
 2. Definicje
  a) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Loco Kinga Drewnowska z siedzibą pod adresem
  Polska woj. PODLASKIE, pow. kolneński, gm. Kolno, miejsc. Kolno 18-500, ul. Wojska Polskiego nr
  67, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7181974932 REGON 386876859 prowadzący
  sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem strony internetowej https://www.eloco.pl/ .
  b) Produkty – towary oferowane do sprzedaży przez Sklep, w tym okulary i soczewki okularowe
  korekcyjne.
  c) Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie poprzez złożenie zamówienia za
  pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub innych form komunikacji ze Sklepem.
  d) Zamówienie – oferta klienta składająca się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
  powierzając zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży.
  e) Umowa sprzedaży – umowa zawiera sprzedaż między Sklepem a Klientem na podstawie
  zamówienia złożonego przez Klienta.
  f) Cena – cena Produktów podana na stronie internetowej Sklepu, równana w polskich złotych (PLN) i
  obowiązujący podatek VAT.
  g) Koszty dostawy – koszty związane z dostawą Produktów do Klienta, określone na stronie
  internetowej Sklepu.
  h) Reklamacja – zgłoszenie klienta dotyczące wad fabrycznych lub kosztów produktów, obowiązujące
  zgodnie z regulaminem.
  i) Protokół szkód – dokument sporządzony przez Klienta w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
  opakowania lub Produktu przy dostawie, w obecności kuriera
  j) Konsument – Klient będący jednostką organizacyjną dokonującą zakupów w Sklepie w celu
  niezwiązanym z działalnością rozwojową lub instytucjonalną.

k) Przedsiębiorca – Klient będący osobą prawną, jednostką organizacyjną lub osobą fizyczną
wykonującą działalność zawodową lub gospodarczą, dokonujący zakupów w Sklepie w związku z
prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
l) Konto klienta- to indywidualne konto użytkownika, które jest tworzone w celu umożliwienia
korzystania z usług świadczonych przez daną platformę. Posiadacz konta klienta ma dostęp do swoich
danych, historii transakcji oraz może dokonywać zamówień i płatności w ramach platformy. Konto
klienta jest zabezpieczone hasłem lub innymi metodami uwierzytelniania, aby zapewnić poufność i
bezpieczeństwo danych użytkownika.

 1. Zamówienia:
  a) Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu.
  b) Zlecenie wykonania jest złożone po dokonaniu pełnej płatności za zamówione produkty.
  c) Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności
  Produktu, błędu w cenie lub innych okoliczności uzasadniających odmowę.
 2. Ceny
  a) Ceny produktów podane na stronie internetowej Sklepu są określone w polskich złotych (PLN) i
  zawierają obowiązujący podatek VAT.
  b) Koszty dostawy są podane na stronie internetowej Sklepu i są doliczane do cen zamówień.
  c) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdym czasie.
 3. Warunki płatności:
  a) Sklep akceptuje formy płatności: karty płatnicze, przelewy bankowe, płatności online (np. PayPal),
  b) W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, Klient ma wykonanie płatności w terminie 3
  dni od daty zamówienia,
  c) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany formy płatności oraz opłaty za odrębne formy płatności.
 4. Dostawa:
  a) Produkty zakupione w sklepie internetowym są dostarczane na terenie UE
  b) Koszty dostawy są określane w trakcie składania zamówienia i są zależne od wybranej metody
  dostawy oraz adresu dostawy.
  c) Czas dostawy może różnić się w zależności od wybranej metody dostawy oraz dostępności towaru.
  d) Klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia
  uszkodzenia opakowania lub Produktu zgłosić to fakt kurierowi i sporządzić protokół szkody.
 5. Gwarancja:
  a) Sklep udziela gwarancji na sprzedawane produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  b) Okres gwarancji jest określony na stronie internetowej Sklepu lub na karcie gwarancyjnej dołączonej
  do produktu.
  c) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania
  lub nieprawidłowego konserwowania produktu.
 6. Ograniczone prawo zwrotu wyrobu medycznego:
  a) W przypadku wyrobów medycznych, takich jak okulary korekcyjne, Klient ma prawo do zwrotu tylko
  w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub wad wynikających z transportu,
  b) Zwrot okularów korekcyjnych wymaga wcześniejszego powiadomienia Sklepu i uzyskania zgody na
  zwrot,
  c) W przypadku zwrócenia okularów korekcyjnych, Sklep zastrzega sobie prawo do dokładnej
  weryfikacji ich stanu oraz wykonania odpowiednich czynności związanych z dezynfekcją,
  d) Klient ponosi koszty zwrotu.
 7. Recepty
  a) W przypadku, gdy klient sklepu internetowego przesyła zdjęcie recepty na okulary, prosimy o
  przesłanie jedynie czytelnego i kompletnego dokumentu, który zawiera wszystkie niezbędne informacje
  dotyczące korekcji wzroku, takie jak siła szkieł, cylindry, osie oraz odległość źrenicy. Przysłanie
  niepełnej lub nieczytelnej recepty może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia lub jego
  anulowanie. Klient powinien mieć świadomość, że sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za
  błędne lub nieprawidłowe wykonanie okularów na podstawie nieprawidłowo przesłanej recepty.
  b) Klient jest odpowiedzialny za poprawność wprowadzonych danych z recepty. Sklep nie ponosi
  odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z wprowadzenia niepoprawnych danych przez klienta.
  c) Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych z recepty przed realizacją zamówienia. W
  przypadku stwierdzenia niezgodności lub wątpliwości co do poprawności danych, sklep może
  skontaktować się z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zastrzec sobie prawo do
  odmowy realizacji zamówienia.
  d) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych z jego recepty przez sklep oraz na przekazywanie
  tych danych do producenta okularów lub soczewek w celu wykonania zamówienia.
  e) Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w tym do
  nieudostępniania swoich danych z recepty osobom trzecim.
  f) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności produktów na podstawie
  wprowadzonych przez klienta danych z recepty.

g) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie okularów lub soczewek przez
producenta wynikające z niepoprawnych danych z recepty wprowadzonych przez klienta.
h) Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego
badania wzroku lub nieprawidłowej recepty dostarczonej przez klienta. Klient ponosi pełną
odpowiedzialność za prawidłowość i zgodność z rzeczywistością danych wprowadzanych przy
składaniu zamówienia
i) Podanie danych osobowych, w tym danych zawartych w receptach oraz zdjęć recept, jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień w sklepie internetowym
j) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się
zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami uczciwości, transparentności i poufności

 1. Reklamacje:
  a) Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad fabrycznych produktu
  b) Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail podany na stronie sklepu.
  c) W przypadku zgłoszenia reklamacji, Klient powinien wprowadzić opis problemu oraz za dowód
  zakupu,
  d) Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia i
  poinformowania Klienta o postępowaniu.
 2. Ograniczenia dotyczące dostępności Produktów:
  a) Sklep informuje Klienta o braku dostępności lub ograniczonej dostępności Produktu niezwłocznie po
  stwierdzeniu takiej sytuacji,
  b) W przypadku braku dostępności lub ograniczonej dostępności Produktu, Sklep proponuje Klientowi
  oczekiwanie na dostawę, wybór innego Produktu, anulowanie zamówienia lub zwrot kosztów.
 3. Różnice między zdjęciem a produktem:
  a) Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy Produktów prezentowane na stronie
  internetowej były jak najbardziej zgodne z rzeczywistym wyglądem Produktów.
  b) Należy jednak pamiętać, że różne ustawienia monitora i ekranu urządzenia mobilnego, a także
  oświetlenie mogą wpłynąć na kolor i wygląd Produktu na zdjęciu w stosunku do rzeczywistego wyglądu
  Produktu.
  c) Ponadto, niektóre Produkty, ze względu na swoją specyfikę, mogą mieć indywidualne cechy, takie
  jak faktura, odcień koloru czy też inne cechy, które mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

d) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za różnice między zdjęciem a produktem, które wynikają z
powyższych okoliczności.
e) Klient wyraża zgodę na możliwość wystąpienia takich różnic między zdjęciem a produktem, o których
mowa powyżej, i nie może ich traktować jako wady Produktu

 1. Prawa własności prywatnej:
  a) Sklep zapewnia, że oferowane produkty są wolne od wad prawnych, a także wspiera prawa do ich
  dystrybucji,
  b) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich lub innych praw własności
  intelektualnej przez Klienta w związku z korzystaniem z Produktów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy:
  a) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, bez podawania
  przyczyny.
  b) Zwrot towaru jest możliwy jedynie w przypadku, gdy produkt jest w stanie niezmienionym,
  kompletnym, nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu.
  c) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o
  odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub
  przesłać takie oświadczenie drogą mailową na adres kontaktowy podany na stronie internetowej
  Sklepu,
  d) Produkt powinien zostać zwrócony na adres Sklep w stanie niezmienionym i w oryginalnym
  opakowaniu w terminie 14 dni,
  e) Sklep zobowiązuje się do zwrotu opłaty za produkt jednak koszt zwrotu produktu ponosi klient,
  f) Sklep dokonuje zwrotu zapłaty za Produkt i kosztów dostarczenia Produktu do Klienta w ciągu 14 dni
  od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że Klient wyrazi zgodę na zwrot
  zapłaty w inny sposób.
  15.Zakładanie i funkcjonowanie konta klienta
  a) aby skorzystać z pełnej gamy usług oferowanych przez naszą firmę, klient może założyć konto na
  naszej stronie internetowej.
  b) Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowych i aktualnych danych osobowych podczas
  rejestracji konta.
  c) Konto klienta jest przeznaczone wyłącznie dla użytku prywatnego i nie może być udostępniane lub
  sprzedawane innym osobom.
  d) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonywane za pośrednictwem jego
  konta.

e) Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez klienta podczas rejestracji konta
oraz do zawieszenia lub usunięcia konta w przypadku naruszenia regulaminu lub podejrzenia
nieprawidłowości w użytkowaniu konta.
f) Klient ma prawo do usunięcia swojego konta w każdej chwili, poprzez wysłanie prośby na adres e-
mailowy podany na stronie sklepu internetowego

 1. Postanowienia końcowe:
  a) Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej między Sklepem a Klientem,
  b) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie
  wpływają na zamówienia złożone przed datą ich wprowadzenia
  c) W przypadku sporu między Sklepem a Klientem, strony zobowiązują się do podjęcia próby
  rozwiązania sporu drogą negocjacji,
  d) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym
  przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy
0